1) Kako bismo izbegli zloupotrebe, registraciju oglašivača ili moguće greške kod postavljanja slika odnosno teksta, odlučili smo se da sve podatke korisnici portala dostave na našu e-mail adresu a uredništvo će nakon pregleda dostavljenog materijala objaviti oglas uz eventualne izmene forme ali ne i samog sadržaja.

2) Korisnik garantuje da nad fotografijama koje dostavlja ima potpuna autorska prava da ih publikuje bez ograničenja. U slučaju da treće lice izjavi zahtev za zaštitu autorskih prava na objavljenoj fotografiji, korisnik koji je dostavio spornu fotografiju je obavezan da portalu "Seniorum" pruži punu pravnu zaštitu i nadoknadi eventualno pretrpljenu materijalnu štetu.

3) Oglasi (tekstovi i fotografije), koji ne pripadaju oblasti pružanja usluga za smeštaj starih lica, neće biti objavljeni.

4) Neovlašćeno korišćenje ili preuzimanje sadržaja ili dela sajta, bez dozvole portala Seniorum.rs ima se smatrati kršenjem autorskih i intelektualnih prava i po utvrđivanju povrede ovog stava pravila korišćenja, prekršilac će biti prijavljen nadležnim organima.

5) Portal Seniorum.rs nije odgovoran za sadržaj sajtova za koje postoje linkovi na sajtu. Ovi linkovi postoje u interesu korisnika sajta i njihovog bržeg ostvarivanja ciljnih informacija.

6) U sadržaju oglasa nije dozvoljeno oglašavati druge kompanije ili lica iz bilo koje oblasti, osim ukoliko korisnik nije drugačije dogovorio sa vlasnikom portala u pisanom ugovoru.

7) Portal Seniorum.rs na sajtu će preduzeti sve objektivno moguće mere u cilju zaštite privatnosti korisnika sajta.

8) Portal Seniorum.rs ima pravo da promeni izgled i funkcionalnost sajta bez prethodne najave.

9) Smatra se da su svi korisnici upoznati sa ovim Pravilima i da su saglasni sa njima, samim korišćenjem sajta.

10) Portal Seniorum.rs nije odgovoran za istinitost, tačnost i verodostojnost informacija u oglasnoj poruci, a naročito o svojstvu i karakteristikama oglašenih usluga.

11) Portal Seniorum.rs zadržava pravo da promeni ili izmeni utvrđena pravila korišćenja sajta, bez prethodne najave, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

12) Portal Seniorum.rs ne objavljuje niti će ikada objaviti, lične podatke svojih korisnika sem onih podataka koje korisnici svojom voljom publikuju.

13) Portal Seniorum.rs ne ustupa niti će ikada ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima sem na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom.


Portal Seniorum.rs