Uredništvo Portala „Seniorum.rs“ je veoma ozbiljno i posvećeno prišlo uredjivanju ove osteljive tematike, ulažući mnogo sati napornog rada i značajna materijalna sredstva kako bi pružilo nadasve tačne i kvalitetne informacije potecijalnim korisnicima.

Trudićemo se i nadalje da maksimalno brzo i precizno ažuriramo sve promene koje nastaju u sadržaju portala otvaranjem novih domova, izmenom ponude već postojećih domova ili izmenom regulative od strane Ministarstava vezano za proceduru otvaranja, opremanja i dobijanja svih potrebnih dozvola za rad.

Portal Seniorum.rs