Potrebna dokumentacija za prijem u starački dom:

Prvi korak koji treba da načini budući korisnik doma jeste da stupi u kontakt sa socijalnm radnikom Centra za socijalni rad Opštine u kojoj ima prijavljeno prebivalište i podnese zahtev za smeštaj u ustanovu. Dokumentacija koja se podnosi Centru za socijalni rad:
• izvod iz Matične knjige rođenih (2 fotokopije)
• dva primerka fotokopije lične karte sa JMBG
• fotokopija zdravstvene knjižice
• dokaz o imovini - uverenje o imovnom stanju, izvod iz zemljišnih knjiga i drugi dokazi
• ček od penzije (dva primerka fotokopije poslednjeg čeka i drugi dokazi o prihodima i primanjima)
• dokaz o primanjima za srodnike koji su po zakonu dužni da izdržavaju lice koje traži smeštaj (za kvartal koji prethodi podnošenju zahteva)
• izjava o mogućnosti i načinu plaćanja troškova smeštaja, koju daje podnosilac zahteva, srodnik ili treće lice
• medicinska dokumentacija: nalaz specijaliste interniste, nalaz specijaliste neuropsihijatra, nalaz specijaliste pulmologa sa očitanim snimkom, nalaz specijaliste infektologa, nalaz specijaliste dijagnostifikovane bolesti


Uslovi da bi neko otvorio privatni starački dom:

Uslovi da bi neko otvorio privatni starački dom i dobio dozvolu za rad od Ministarstva su rigorozni. Privatni dom ne može da počne sa radom dok nadležni organ svojim rešenjem ne utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za početak rada i obavljanja delatnosti ustanove. Krajnji rok za dobijanje republičkih licenci je maj 2016. medutim, od vlasnika domova sa licencom, saznali smo da Ministarstvo svoj veb-sajt ne ažurira redovno, zbog čega informacije o tome koji domovi za stare imaju licencu, zapravo, često nisu dostupne.

Jedan od tih propisa je dokaz o vlasništvu objekta ili ukoliko je u pitanju zakup, dokaz o istom na period duži od 5 godina. Dobar starački dom mora da bude opremljen svim pratećim pomagalima za nepokretne korisnike. Zgrada za smeštaj mora biti namenski građena i sa dosta zelenih površina. U domu mora da radi i socijalni radnik koji raspolaže najtačnijim informacijama i može da pruži sve potrebne informacije srodnicima. Postoji i uslov o normativima koji moraju biti zadovoljeni, a tiču se prostora jer svaki stanovnik doma mora imati određenu kvadraturu koja mu je propisana Uredbom. Što se tiče cenovnika, utvrđuju ga vlasnici domova i u tome ih ne ograničava nikakva Uredba Ministarstva rada. U privatnim domovima insistiraju na konceptu domaćinstava sa malim brojem članova, čime korisnicima daju osećaj povezanosti i bliskosti. Većina domova poseduje uređene vrtove a pojedini su i veoma luksuzno opremljeni pa se vrši 24 časovni video nadzor a korisnici su smešteni u specijalne krevete u sobama koje su opremljene TV uređajima i drugim potrebnim aparatima.

Osim davanja lekova, fizioterapeutskih vežbi i brige o higijeni, pojedini privatni domovi su stanarima omogućili i pedikerske i frizerske tretmane. Luksuz koji ne može svako da priušti. Izvor RTV